დონორები და პარტნიორები
სამხრეთ კავკასიის გენდერული ქსელი

სამხრეთ კავკასიის გენდერული ქსელის - www.ginsc.net რედიზაინი განხორციელდა ფონდ „პროდემოსი“-ს მხარდაჭერით

ფონდი „პროდემოსი“
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)