კვლევები
სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური საჭიროებები
2015-11-05 00:00:00

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს (USAID) და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის (WIC) მხარდაჭერით პროექტის ”ქალები, როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისთვის” ფარგლებში.

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევების გაერთიანებულ ანალიზს, რომელიც ასახავს ქალთა ეკონომიკურ მდგომარეობას და სამეწარმეო შესაძლებლობებს სოფლად შემდეგ რეგიონებში: კახეთი, იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი, და მცხეთა-მთიანეთი.

კვლევის შედეგად გამოვლინდა არსებული ეკონომიკური საჭიროებები და გამოწვევები, რაც აქვთ ქალებს ბიზნესის დაწყებისა და განვითარების პროცესში სოფლად (გენდერული სპეციფიკის გათვალისწინებით). ასევე მოხდა კრედიტებსა და საბანკო მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის ბარიერების იდენტიფიცირება.

ბოლო ამბები
იაპონიის მინისტრთა ახალ კაბინეტში მხოლოდ ორი ქალია

მთავრობაში სულ 20 მინისტრი და აქედან მხოლოდ ორი ქალია- ოლიმპიური და პარაოლიმპიური საქმეთა მინისტრი, სეიკო ჰასიმოტო და იუსტიციის მინისტრი, იოკო კამიკავა 

სრულად 
დღეს მსოფლიო პირველად თანაბარი ანაზღაურების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს

პირველად გაერო და მასთან ერთად მთელი მსოფლიო, 18 სექტემბერს გენდერული ნიშნით თანაბარი ანაზღაურების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს

სრულად 
 ღონისძიებები
 საგრანტო პროგრამა ახალგაზრდებისთვის 
სრულად 
 ქალთა საინფორმაციო ცენტრი აცხადებს ვიდეო რგოლების კონკურსს 
სრულად 
 ბერტა ფონ ზუტნერის მშვიდობის პრემია 2020
სრულად 
 ქალთა საინფორმაციო ცენტრი აცხადებს კონკურსს ბლოგერებისთვის
სრულად 
 ქალთა საინფორმაციო ცენტრი მედია კონკურსს აცხადებს
სრულად 
ყველა სიახლე 
 ყველა დოკუმენტი
  1 2 3 4