Facebook Twitter Google+ Wordpress YouTube RSS Channel Newsletters

Женщины могут, женщины действуют, женщины меняют!

Ge

En

Ru

Global slavery index 2018: მომდევნო ათწლეულში მონობის აღმოფხვრისთვის ყოველდღიურად 10000-სი ადამიანი უნდა გათავისუფლდეს

Категория: Трефикинг 
2019-07-18

საქართველო მონობის თანამედროვე ფორმებთან ბრძოლის კუთხით ევროპასა და ცენტრალური აზიის რეგიონში (50 ქვეყანა) მე-18 ადგილს იკავებს - 17 მსხვერპლი 1000 მოსახლეზე. მიუხედავად შეზღუდული რესურსებისა, საქართველო ახერხებს ეფექტური ღონისძიებების გატარებას, რათა მონობის თანამედროვე ფორმებთან ბრძოლა განახორციელოს.

 

ამაზე მიუთითებს საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია „Walk Free"-ს მიერ გამოქვეყნებული კვლევა, რომლის სახელწოდებაა: „მონობის გლობალური ინდექსი 2018" და ითვლება მსოფლიოში ყველაზე სრულ დოკუმენტად თანამედროვე მონობის შესახებ.

 

კვლევა ითვალისწინებს მონობის ისეთ ფორმებს, როგორიცაა: ტრეფიკინგი, იძულებითი ქორწინება და შრომა, სექსუალური მონობა და ბავშვების გამოყენება შეიარაღებულ კონფლიქტებში.

 

ჩამოთვლილი ფაქტორების შესწავლის შემდგომ მსოფლიოს 183 ქვეყანას შორის დგინდება რეიტინგი სხვადასხვა მიმართულებით.

 

ანგარიშის მიხედვით, 2018 წლის მონაცემებით, ევროპაში და ცენტრალურ აზიაში თანამედროვე მონობის ყველაზე გავრცელებული ფორმა  შრომითი ექსპლუატაციაა.
ამ რეგიონში ყოველ ათას მოსახლეზე მოდის 3.6 ადამიანი, რომელიც იძულებითი შრომის მსხვერპლია. ეს მაჩვენებელი თითქმის 10-ჯერ აღემატება იძულებითი ქორწინების რაოდენობას რეგიონში (1000 ადამიანზე 0,4 მსხვერპლი).

 

ანგარიშის თანახმად, 2018 წელს ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, ადამიანების ერთ მესამედზე მეტი (36%)  შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი ვალების გამო გახდა. რეგიონზე მოდის სექსუალური მონობის  შემთხვევების 14%. ამავდროულად, იძულებითი ქორწინების რიცხვი რეგიონში ყველაზე დაბალი აღმოჩნდა მსოფლიოში.

 

ევროპაში, მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, მონობის ყველაზე მაღალი დონე ბელარუსის რესპუბლიკაში და ჩრდილოეთ მაკედონიაში აღინიშნება. ეს მაჩვენებელი კი რუსეთში, თურქეთსა და უკრაინაში 39% შეადგენს.

 

ზოგადად, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დაფიქსირდა იძულების ყველაზე მაღალი დონე. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ამ მაჩვენებლის თვალსაზრისით პორტუგალია ლიდერობს (1000 მოსახლეზე 2.5 მსხვერპლი), თუმცა იტალიაში მონობის მსხვერპლთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა - 145 ათასი ადამიანი.

 

კვლევის ავტორები ასევე აფასებდნენ 183 სახელმწიფოს მთავრობებს ისეთი ფაქტორების მიხედვით, როგორებიცაა: მონობის მსხვერპლთა იდენტიფიცირება და დახმარება, დამნაშავეთა სისხლის სამართლებრივი დევნა და მონობის ორგანიზებული ფორმების წინააღმდეგ ბრძოლა.

 

საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებულ ძალისხმევას კვლევაში BBB რეიტინგი მიენიჭა. აღნიშნული ნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობამ განახორციელა სისტემური ღონისძიებები თანამედროვე მონობის ფორმების წინააღმდეგ, რაც მოიცავს მსხვერპლთა მხარდაჭერის სერვისებს, ძლიერ სისხლისსამართლებრივ ღონისძიებებს, კოორდინაციასა და თანამშრომლობას, ასევე, მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების სპეციალურ დაცვას.
რუსეთი ამ მაჩვენებლით ბოლო ადგილზეა ევროპაში.

 

ამავდროულად, Walk Free-ს და საერთაშორისო შრომითი ორგანიზაციის შეფასებით, 2018 წელს  40 მილიონზე მეტი ადამიანი გახდა მონობის მსხვერპლი. თითქმის 100 ქვეყანაში იძულებითი შრომა კვლავ არ განიხილება დანაშაულად ან უმნიშვნელო დანაშაულად ითვლება, ნათქვამია ანგარიშში. მსოფლიოს ქვეყნების მხოლოდ ერთ მესამედში  აკრძალულია იძულებითი ქორწინება.

 

 

როგორც კვლევაში არის აღნიშნული, იმისთვის, რომ 2030 წლისთვის მონობა აღმოიფხვრას, ჯერჯერობით არ განხორციელდა საკმარისი ძალისხმევა. ამ გლობალური მიზნის მისაღწევად, რომელიც გაეროს მიერ არის დასახული, საჭირო იქნება ყოველდღიურად 10 ათასი ადამიანის გათავისუფლება მომდევნო 10 წლის განმავლობაში.

Предыдущая страница 

Webmaster

 

Анонсы

Фонд Молодых Феминисток объявил запуск 4-го конкурса грантов

Насилие в отношении женщин это преступление - остановим!

Омбудсмен Грузии объявил конкурс "Журналисты за права женщин"

 

Видеоархив

Отношение молодежи к вопросам гендерного равенства

 

Гендерная политика

Канцлером Австрии впервые станет женщина

Испания избрала самый гендерно-сбалансированный Парламент в Европе

Мэром Чикаго впервые стала чернокожая женщина

 

Фотоархив

Официальный визит шведских политиков

 

Треффикинг

Принудительный труд - самая распространенная форма рабства в Европе

Торговля людьми процветает во всех без исключения странах и регионах

Монахинь ордена матери Терезы в Индии заподозрили в торговле детьми

 

Горячая линия

Тел.: 116 006

Горячая линия для жертв домашнего насилия

Тел.: 2 100 229

Горячая линия для жертв торговли людьми

Тел.: 2 26 16 27

Горячая линия Национальной сети против насилия (НПО)

ფემიციდი - ქალთა მიმართ ძალადობის მონიტორინგი
eXTReMe Tracker