Facebook Twitter Google+ Wordpress YouTube RSS Channel Newsletters

Женщины могут, женщины действуют, женщины меняют!

Ge

En

Ru

საქართველოში კაცები უფრო მეტ ქონებას ფლობენ, ვიდრე ქალები

Категория: Гендер на Кавказе 
2018-06-27

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილემ თენგიზ ცეკვავამ და აზიის განვითარების ბანკის მთავარმა სტატისტიკოსმა კაუშალ ჯოშიმ წარმოადგინეს პილოტური კვლევის „გენდერული თვალსაზრისით აქტივების ფლობაზე და მეწარმეობაზე მონაცემების შეგროვება“ შედეგები.

 

აღნიშნული კვლევის მიზანია გენდერულად დიფერენცირებული მონაცემების შეგროვება აქტივების ფლობასა და მეწარმებობაზე. 

 

როგორც პრეზენტაციის დაწყებამდე საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილემ, თენგიზ ცეკვავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში ზოგიერთი აქტივის ფლობის მიხედვით საგრძნობლად დიდია სხვაობა ქალსა და კაცს შორის.

 

მისივე განმარტებით, აღნიშნული კვლევის მიზანი იყო ის, რომ დაედგინათ, როგორ ფლობს საქართველოს მოსახლეობა სხვადასხვა სახის აქტივებს, რომელიც საბოლოო ჯამში ქალის როლს განსაზღვრავს. ასევე, რამდენად უწყობს ხელს ამ როლის გაძლიერებას და რამდენად არის ეს დაბალანსებული გენდერული თვალსაზრისით.

 

 

"აღნიშნული კვლევის მიზანი სწორედ არის მეთოდოლოგიის შექმნა, რომელსაც გაერო-ს სტატისტიკის განყოფილება აწარმოებს უკვე ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში. ამ კვლევის შედეგებით, საქართველოში ჩვენ პრაქტიკულად ვეხმარებით იმ გლობალური მეთოდოლოგიის შექმნაში, თუ როგორ არის განაწილებული აქტივები მამაკაცსა და ქალს შორის. კვლევამ აჩვენა, რომ მამაკაცები პრაქტიკულად ფლობენ ყველა აქტივის მიხედვით უფრო მეტ აქტივს და მის ღირებულებას. განსხვავება არის საკმაოდ მაღალი სასოფლო დასახლებებში, ვიდრე ქალაქში. საკმაოდ მნიშვნელოვანი სხვაობაა სასოფლო-სამეურნეო მიწის შემთხვევაში, ანუ ასეთი მიწის ფლობა მამაკაცებში დაახლოებით ორჯერ და უფრო მეტჯერ არის გავრცელებული, ვიდრე ქალებში", - განაცხადა ცეკვავამ.

 

მისი თქმით, გარდა ამისა, მსგავსი ტენდენციით ხასიათდება სხვა სახის აქტივები, მაგალითად: საცხოვრებელი და სხვა სახის უძრავი ქონება.

 

ცეკვავას განმარტებით, აღნიშნული კვლევა ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით.

 

"კვლევა ერთჯერადი იყო, მან დაახლოებით 3 000 შიდამეურნეობა მოიცვა, სადაც ქალი და კაცი ცალ-ცალკე გამოიკითხა. რაც შეეხება გამოკითხვის პერიოდს, კვლევა სამი თვის განმავლობაში ჩატარდა, 2015-2016 წლების ბოლოს", - განაცხადა ცეკვავამ.

 

კვლევა წარმოადგენს გაერო-ს სტატისტიკის განყოფილების გლობალური ინიციატივის შემადგენელ ნაწილს, რომელიც ემსახურება გენდერული თვალსაზრისით აქტივების ფლობაზე და მეწარმეობაზე სტატისტიკური მონაცემების წარმოების მეთოდოლოგიის შექმნას.

 

საქსტატმა პილოტური კვლევა აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური და ტექნიკური დახმარებით ჩაატარა. ეროვნულ დონეზე რეპრეზენტატული კვლევის შერჩევის ზომამ დაახლოებით 3,100 შინამეურნეობა შეადგინა.

 

კვლევის შედეგების დეტალური ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ საქსტატის ვებ-გვერდზე.


Источник 

Предыдущая страница 

Webmaster

 

Анонсы

Фонд Молодых Феминисток объявил запуск 4-го конкурса грантов

Насилие в отношении женщин это преступление - остановим!

Омбудсмен Грузии объявил конкурс "Журналисты за права женщин"

 

Видеоархив

Отношение молодежи к вопросам гендерного равенства

 

Гендерная политика

Президентом Греции впервые избрана женщина

В Британии в парламент прошло рекордное количество женщин

Кабмин Финляндии возглавит самая молодая премьер-министр в мире

 

Фотоархив

Официальный визит шведских политиков

 

Треффикинг

В рабство через интернет. Как продают и покупают домработниц в Кувейте

Принудительный труд - самая распространенная форма рабства в Европе

Торговля людьми процветает во всех без исключения странах и регионах

 

Горячая линия

Тел.: 116 006

Горячая линия для жертв домашнего насилия

Тел.: 2 100 229

Горячая линия для жертв торговли людьми

Тел.: 2 26 16 27

Горячая линия Национальной сети против насилия (НПО)

ფემიციდი - ქალთა მიმართ ძალადობის მონიტორინგი
eXTReMe Tracker